Tavelramar DIY

Tavelramar

Ett utav många sett på hur du enkelt bygger egna tavelramar till dina canvastavlor.

Material

  • Obehandlade hörnlister – Finns att köpa i de flesta byggvaruhus. Vilka mått på hörnlist du behöver räknar du ut under Steg 1
  • Starkt lim – Jag rekommenderar alltid detta. Finns att köpa i de flesta byggvaruhus. 
  • Fogspruta – behövs om du använder dig utav ovanstående lim.
  • Fint sandpapper – helst p120

Verktyg

  • Handsåg 
  • Geringslåda – Det finns att köpa i de flesta byggvaruhus, kostar mellan 50:- – 100:-
  • Tving 1st. Inget nödvändigt alls men det underlättar arbetet.

Steg 1

Det första vi behöver göra är att räkna ut vilken storlek, samt hur många hörnlsiter vi behöver köpa för att skapa vår ram. Detta gör vi genom att mäta djupet, längden och bredden på vår canvastavla.

mät

Det är väldigt ovanligt att din canvas lyckas vara precis så djup som ett standardmått på en hörnlist. Jag tycker generellt att det är snyggare att ramen går lite högre, upp ovanför kanten längs din canvas-tavla än om ramen är något kortare än canvas-tavlans djup. Tex så har min canvas här ett djup på 18mm, därför kommer jag välja att köpa hörnlister som är 21mm djupa. Mina lister kommer då att sticka upp några få mm ovanför min canvas kanter.

Min tavla är 50x50cm, 50cm på längden och 50cm på bredden. Vilket betyder att jag kommer behöva 4st delar till min ram där vardera list/del är ca 50cm lång, 4st x 50cm = 200cm. Jag kommer därför att köpa 1st list som i butik har en standardlängd på 240cm. Då har jag även 40cm ”tillgodo” vi sågning.
Har du en canvastavla som har olika längd och bredd så räknar du: längden + bredden + längden + bredden = så lång list du behöver. Räkna även med några extra cm i spill vid sågning.

Steg 2

När listen/listerna är inhandlade kan vi köra igång med skapandet utav vår ram. Plocka fram din geringslåda, samt handsåg, tillsammans med en hörnlist.. 

materialet

Vårt första steg blir nu att såga till ena ytterkanten utav vår ena hörnlist. Denna skall vi såga i 45 grader. Börja med att placera listen i geringslådan. Listen skall ligga längs ena innerväggen utav geringslådan med sin ytterkant mot geringslådans innerkant, likt bilden nedan till vänster visar.

rätt och fel håll på listen

Steg 3

Om du har tillgång till en tving så rekommenderar jag att du använder denna som hjälpmedel till att spänna fast listen och där med hålla listen på plats i geringslådan under hela sågningen. Detta är som tidigare nämnt inget måste men det underlättar vid sågning då du själv slipper hålla listen på plast då tvingen kniper åt och håller listen på plats i lådan åt dig. Nu har det blivit dags att såga till vår första kant. Lägg sedan sågen i geringslådans spår som utger 45 graders vinkel åt höger. (Olika geringslådor kan såga i olika många vinklar så var noga med att välja dem 2 spår som utger 45grader). Använd både spåret i ovankant och nederkant av geringslådan. Såga sedan av en liten bit av listen för att få till ditt första snitt. 

kläm fast och såga bort

Såga ända tills du är igenom och fått två delar utav listen. Den lilla spillbiten kan du slänga. Det är mycket möjligt att du fått små, små flisor längs kanten på din list där du sågat, se bild nedan till höger.

avsågad

Dessa slipar vi enkelt bort med hjälp utav ett finare sandpapper. Jag använder ett sandpapper i p120. Slipa lätt och försiktigt bort eventuella flisor.

slipa bort flisor

Steg 4

Nu är vår första hörnkant tillsågad och klar. Placera nu din canvastavla ovanpå insidan utav din list, med canvans ytterkant jämnsides med listens nedre ytterkant.

lägg listen längs canvan

Placera listen likt bilden nedan till vänster visar. Kanten på din canvas skall alltså ligga mot den nedre kanten utav din hörlist, INTE längs den övre ytterkanten likt bilden nedan till höger visar.

rätt och fel vinkel

Steg 5

Därefter har det blivit dags att mäta ut vart vi skall kapa den andra änden utav hörnlisten. Gör därför en en markering längs ytterkanten på andra sidan utav din canva, på listen.

markera list

Placera sedan listen i geringslådan igen. Placera den på samma sätt som första gången, med listens ytterkant mot geringslådans innekant…

rätt och fel håll på listen

Placera även listen så att den redan kapade delen hamnar till höger om geringslådan, se inringning på vänstra bilden nedan.

Se sedan till att din markering på hörnlisten hamnar längs med geringslådans VÄNSTRA 45graders spår. Sågen skall alltså denna gång ligga i geringslådans 45graders vinkel åt ANDRA hållet gentemot vart vi sågade första snittet på listen, se bild nedan. Innan du börjar såga..

rätt håll

Så se till att markeringen hamnar precis om sågens högra sida, likt bilden nedan till vänster visar. Detta är mycket viktigt för att listen skall bli korrekt sågad, i rätt längd. Därefter kan du börja såga. 

såga rätt sida om markering

Du är nu klar med din första del. Dubbelkolla gärna så den blivit rätt i mått. Detta gör du genom att lägga din canvas ovanpå, insidan utav din list. Se till att listens båda övre ytterkanter sticker ut, medan listens nedre ytterkanter går i linje med din canvas, likt bilderna nedan visar. 

kolla

Steg 6

Sedan gör du precis samma visa för resterande lister. Kapa bort en liten del utav listens ytterkant för att få till ditt första snitt med 45grader. (Du upprepar alltså steg nr 3). 

kläm fast och såga

Därefter går du över till att upprepa steg 4. Om din canvas har lika långa sidor både på höjden och bredden så kommer du alltså att såga ut 4st exakt lika stora delar. Har du däremot en canvas med 2 långsidor och 2 kortsidor så väljer du självklart själv om du vill såga ut varje sida för sig, eller om du väljer att först såga ut dina båda kortsidor, och sedan sina båda långsidor. Detta väljer man själv vad man tycker är lättast. 

Dubbelkolla gärna efter varje utsågad list så du har mätt och sågat rätt, så listerna räcker längs hela din canva och går ihop snyggt i hörnen.

kolla
dubbellkolla båda lister

Steg 7

När du sågat ut dina 4a lister har det blivit dags att bestämma dig ifall du vill ha dina lister obehandlade eller om du vill måla / betsa dem i någon önskad nyans. Jag väljer denna gång att behålla mina lister obehandlade. Däremot kan det finnas fula markeringar kvar från pennan när vi markerat på våra lister.. ta då fram sandpappret igen och slipa försiktigt bort dessa markeringar från de utsågade delarna. Därefter kan du gå vidare till montering utav ramen.

Vill du däremot behandla dina lister så bör du göra det innan du går vidare till nästa steg. 

Steg 8

Det har nu blivit dags att montera/limma fast ramen runt din tavla. OBS: Jag rekommenderar att din tavla som skall inramas, är färdigmålad innan inramning. Det vill säga att du inte skall måla på din tavla efter inramning, detta för att slippa risken att förstöra din nya fina ram med färgstänk vid målning utav tavlan. Måla därför klart din tavla innan du ramar in den. Självklart är detta inte heller något måste, men jag rekommenderar det för snyggast resultat!
Börja med att ta fram en utav dina utsågade lister, lägg rikligt med lim längs med listens båda insidor.

applicera lim

Placera sedan din tavla ovanpå och längs listens båda limmade insidor.

limma dit

Se till så din list hamnar så rakt som möjligt längs din tavla, det vill säga att den sticker ut lika mycket längs varje sida på båda sidor. Jag väljer att INTE vänta på att limmet skall torka innan jag limmar dit nästa list, utan..

rätt placering

väljer att limma dit alla 4 lister, en efter en direkt. Detta för att ha möjligheten att placera alla 4 delarna exakt jämnsides längs med ramen. För om någon list, mot förmodan inte har hamnat helt rätt längs tavlan, det vill säga att den kanske sticker ut lite för mycket/lite längs någon kant trots att jag tycker att jag lagt den helt rakt längs båda hörnen så hinner man enkelt justera detta innan limmet hinner torka och listen sitter fast. Man får alltså möjligheten att placera dem 4 listerna exakt rätt, kant i kant åt alla håll om man väljer att applicera alla 4 delarna innan limmet hinner torka. Därför rekommenderar jag att limma dit alla 4 lister direkt, innan limmet torkar.. just för att kunna korrigera varje list helt rätt så alla 4 listerna möter varandra snyggt längs alla hörn runt om tavlan.

applicera lim

Slutsteg

När du fått på alla 4 listerna runt om din tavla, och dem möter varandra snyggt i varje hörn så låter du limmet torka runt tavlan enligt limmets anvisningar. 

placera alla fyra delar

Därefter placerar du ut tavlan med din nya fina ram på valfri plats i ditt hem. 

ramar

Tack, jag hoppas du tyckte om guiden!

Berätta gärna vad du tycker eller om du har några funderingar i en kommentar nedan. Om du skapar detta DIY och lägger upp på sociala medier, tagga mig så jag inte missar det – jag vill så gärna se era projekt!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Genom att kommentera accepterar du villkoren.

Fler DIY's