Linneskåp

Bygg ditt egna linneskåp i juteväv. 

Guiden är skapad i betalt samarbete med Rapid

Material

 • Planhyvlad List Grimslöv Trä List 21×21 mm Obehandlad – 20st krävs för projektet, men jag beställde 22st för inräknat spill. Jag beställde hem dessa lister. 
 • Juteväv – Jag köpte 2st utav dessa
 • Skruv 35mm långa – Jag köpte 2 paket av dessa. Till projektet krävs minst 70st 35mm skruvar.
 • Hålplattor – 40st. Jag köpte 10st 4-pack av dessa. Här medföljer skruvar. Viktigt att spara dessa då vi kommer använda dem i projektet.
 • Hörnvinkel – 40st. Jag köpte 10st 4-pack av dessa. Här medföljer skruvar. Viktigt att spara dessa då vi kommer använda dem i projektet.
 • Häftklamrar Rapid – Välj de som passar till din häftpistol. Finns bland annat att köpa här.
 • Lim till limpistolen från Rapid – Finns att köpa bland annat här.
 • Gångjärn – 4st. Jag köpte 1 paket av dessa. Här medföljer skruvar. Viktigt att spara även dessa då vi kommer använda dem i projektet.
 • Dörrhandtag – Jag köpte 2st av dessa i 50mm. 
 • Magnetlås – Jag köpte 1 paket av dessa.

Verktyg

 • Häftpistol – Jag använde min batteridrivna från Rapid. Den finns att köpa bland annat här. Det går även bra att använda en manuell häftpistol. Det finns bland annat att köpa här.
 • Limpistol – För att limma fast magneterna. Jag använde min batteridrivna från Rapid. Finns att köpa bland annat här. 
 • Sticksåg / Handsåg / Kapsåg – En såg för att kapa alla lister. Jag använde min sticksåg från Bosch. Finns att köpa bland annat här
 • Skruvdragare – Jag använde min från Bosch. Finns bland annat att köpa här.
 • Handsåg – för att kapa några lister i 45 grader med hjälp av geringslådan. Finns att köpa billigt i de flesta byggvaruhus. Bland annat här.
 • Geringslåda – För att kapa några lister i 45 graders vinkel. Finns att köpa billigt i de flesta byggvaruhus. Bland annat här.
 • Tving – 2st. Jag köpte mina billigt på Dollarstore, men finns även att köpa i de flesta byggvaruhus.
 • Måttband –  Finns att köpa i de flesta byggvaruhus. 
 • Penna – För att kunna märka upp vart du skall kapa dina lister.

Steg 1

Linneskåpet har ett färdig-monterat mått på 120cm högt, 94cm brett samt 38cm djupt.
Vårt första steg blir att kapa ut skåpets alla trälister i deras rätta mått. För enkelhetens skull har jag valt att dela upp listerna i olika grupper för att enklare tydliggöra vilka lister som skall bilda vad, samt vart på skåpet dessa skall vara placerade. De gröna markeringarna symboliserar vardera grupp.

Ett tips vid kapning av listerna är att först märka ut vart alla lister skall kapas för att enkelt se hur mycket ”slattar” som blir kvar av varje list. Dessa slattar kan användas som delar till andra grupper. Maximera alltså varje list genom att planera din kapning, så att alla listerna räcker till skåpets alla delar.

mäta listerna

Du kapar självklart listerna på det sätt du tycker är enklast och beroende på vilken såg du har tillgång till. Det går alltså lika bra att använda en sticksåg vid kapning av lister som en handsåg. 

 

kapa listerna

Steg 2

När alla listerna är kapade har det blivit dags att snedsåga några av delarna längs skåpets ram. Detta gör vi för ett snyggare slutresultat. Snedskurningarna bidrar till mindre fula hörn och skarvar. 

snedskurna lister
snedskurna lister

Börja med dina 4st 120cm långa lister. Dessa skall alltså enbart kapas längs en av sina ytterkanter. Alla 4 lister kapas på samma sätt. Börja med att placera din första list i geringslådan med kanten likt bilderna nedan visar. Vi skall alltså inte kapa listerna någonting på längden utan ytterkanten ska enbart sågas i 45grader. Där av är det viktigt att listen hamnar rätt i geringslådan.

När listen hamnat rätt i geringslådan spänner du fast den med hjälp av en tving. Därefter är det bara att börja såga. Upprepa detta på alla 4st 120cm långa listerna. Alla listerna kan som nämnt sågas på exakt samma sätt i geringslådan, genom samma vinkel, så de blir exakt likadana. 

spänn fast listen

Därefter har det blivit dags att snedsåga de 2 94cm långa listerna. Dessa 2 lister skall sågas i 45grader i båda sina ändar, åt ett varsitt håll så resultatet blir likt bilden nedan visar. 

visa list

Det är därför väldigt viktigt att hålla koll på att vända listen åt rätt håll i geringslådan efter att första snedskurningen är gjord så inte listen kapas på samma sätt/samma vinkel i båda ändarna, utan att de 45graderna hamnar åt varsitt håll i varsin ände likt bilden ovan visade. 

Snedsåga båda de 2 94cm långa listerna i kanterna. När detta är klart så är all sågning klar. 

Steg 3

Det har nu blivit dags att montera ihop ramar till skåpets alla väggar, hyllplan, toppskiva, baksida samt skåpets dörrar. Du kan därför ställa undan listerna som tillhör ”stommen” så länge, då dessa inte kommer att användas förens i Steg 5. För att enklast hålla koll på vilka delar som skall monteras ihop med vilka så fortsätter vi att ha listerna indelade i sina grupper likt bilderna i början av guiden visade. 

Börja därför att plocka fram listerna som hör till skåpets baksida. 

Börja med att placera ut dessa likt bilden nedan till vänster visar (gånger 2, då det är 2st likadana ramar som skall monteras). Börja nu med att montera ihop ytterkanterna med varandra med de korta sidorna innanför de längre. Vi ska nu montera ihop delarna genom att skruva ihop dem med hjälp av 4st hörnvinklar, en i varje hörn. Använd de skruvar som medföljde i paketet med hörnvinklar. Då listerna är väldigt tunna finns det risk att de spricker om vi skruvar i skruvar alla 4 befintliga hål i hörnvinkeln. Skruva därför enbart 1 skruv i varje list, i hålen likt bilden nedan till höger visar. På så sätt skruvar vi så tillräckligt långt in på varje list och det är därför ingen risk att listen spricker. Montera alla 4 hörnvinklar på samma sätt. 

När de 4 ytterlisterna är monterade till en ram ska vi sedan skruva fast de 2 listerna som ska vara placerade på insidan av ramen. Detta gör vi genom att först mäta ut vart vi ska skruva fast de inre listerna. Placera den första listen ca 30cm ifrån innekanten likt bilden nedan i mitten visar. Därefter skruvar du fast listen i ramen med hjälp av en hålplatta samt de skruvar som medföljde till hålplattorna. Gå därefter över till att mäta ut andra änden, likt bilden nedan till höger visar. Så att denna också hamnar med ett mellanrum på 30cm ifrån innekanten. Därefter skruvas även denna sidan av listen fast på samma sätt.

Därefter har det blivit dags att skruva fast innerlist nummer 2. Här går du tillväga på samma sätt och mäter ut 30cm ifrån innekanten av den precis monterade listen. Skruva fast första änden, mät ut andra änden och skruvar fast även denna. Därefter är vi färdiga med vår första del av baksidan.

Upprepa nu detta steg på resterande delar som också tillhör baksidan – dvs så du får en exakt likadan ram till. Gör alltså samma steg en gång till för att montera ihop en likadan del som senare kommer att agera del nummer 2 av skåpets baksida. 

När båda delarna av baksidan är monterade kan du sätta dessa åt sidan. Gå därefter över till att plocka fram de lister som tillhör sidoväggarna. Du ska nu montera ihop de 2 sidoväggarna på exakt samma sätt som vi precis monterat ihop delarna till baksidan. Repetera alltså steg 3, på samma sätt en gång till fast på delarna som skall bli skåpets sidoväggar. 

När sidoväggarna är monterade kan du sätta dessa åt sidan. Håll gärna koll på vilka monterade ramar som är vilka för enklare hantering. Skulle du råka blanda ihop alla delar så kan du bara gå tillbaka till Steg 1, för att se de olika måtten och därefter mäta dig till vilken del som är vilken. 

Plocka därefter fram de delar som tillhör dörrarna. Gör nu samma sak åter igen – repetera Steg 3 för monteringen av även dörrarna. 

När dörrarna är monterade så kan du sätta dessa till sidan. Gå därefter över till att montera ihop toppskivan på samma sätt. Det vill säga – gör om Steg 3 ännu en gång även för toppskivan. 

När toppskivan är klar, så har det slutligen blivit dags att montera ihop de 2 hyllplanen samt bottenplattan (dessa 3 har exakt samma mått så det spelar ingen roll vilken av dessa som kommer att agera hyllplan och vilken ram som kommer att agera bottnen längre fram). Även dessa 3 monteras på exakt samma sätt som alla de tidigare delarna. Du ska alltså åter igen återupprepa Steg 3 även vid montering av dessa delar. 

Steg 4

När alla delar, dvs baksidans 2 delar, de 2 sidoväggarna, dörrarna, toppskivan, de 2 hyllplanen och bottenplattan är monterade som ramar så har det nu blivit dags att klä in alla dessa i juteväv. 

Börja med att plocka fram 1 av alla delar och placera denna ovanpå en bit juteväv, med alla vinkeljärn uppåt likt bilden nedan till vänster visar. Klipp därefter ut juteväven i en del som kommer att täcka hela ramen och bak längs ramens kanter – likt bilden nedan till höger visar.

Det har nu blivit dags att häfta fast juteväven. Häfta först fast väven i ramens ena kortsida likt bilderna nedan visar. Uppepå kanten, inte längs insidan av ramen.

Därefter ska vi häfta fast juteväven längs ramens andra kortsida. Här är det viktigt att se till att hålla juteväven så spänd du kan för ett så slätt resultat som möjligt. Häfta därför fast en liten sträcka juteväv av kortsidan i taget för att hela tiden se till att du håller väven spänd.

När juteväven är fasthäftad längs med båda kortsidorna har det blivit dags att häfta fast juteväven längs en av ramens långsidor. Tyget som blir överflödigt i kanterna (som bilden nedan till höger visar) tar vi hand om när alla sidor är fasthäftade. Så när ramens första långsida är fasthäftad har det blivit dags att gå över till att häfta fast sista långsidan. 

Likadant här, som tidigare är det bra att se till så juteväven hålls spänt under hela dit-häftningen. Häfta därför fast en liten bit i taget för att hela tiden hålla koll så väven hålls spänd. 

När juteväven sitter fast längs alla 4 sidor har det blivit dags att häfta fast den överflödiga väven i kanterna. Vik därför in det överflödiga tyget på insidan av ramen och häfta fast likt bilden nedan till höger visar. 

När all juteväv sitter fast kan du klippa bort eventuellt överflöd av väv längs med sidorna.

När du klippt bort eventuell överflödig väv är nu din första ram färdigklädd. Om du nu vänder på delen och upplever att väven kanske fått fula väck eller ändå inte blivit så slät som du önskar så kommer här ett tips för att lösa detta problemet. Plocka fram en sprayflaska och fyll den med vatten. (Har du ingen sprayflaska så går det lika bra med en fuktig trasa). 

Blöt sedan ner juteväven där den har eventuella väck som du vill släta till. Fukta ner väven ordentligt. Låt sedan detta torka och vips… så har du fått ett slätt resultat. Juteväven drar nämligen åt sig av vatten, vilket göt att den slätar ut sig själv när den torkar. 

När du sedan klätt klart första delen (och eventuellt blött ned denna om du tyckte att det behövdes för att släta till juteväven) så kan du sätta denna åt sidan. Plocka sedan fram nästa ram och klä in den i juteväv på exakt samma sätt. Du ska alltså klä in alla ramar (båda baksidorna, sidoväggarna, dörrarna, toppen, hyllorna och bottnen) med väv på precis samma sätt som den första delen du precis klätt in. 

Steg 5

När alla delarna är inklädda i juteväv har det blivit dags at montera ihop skåpet. Plocka nu fram de lister som ska bilda skåpets stomme. 

Vi kommer nu att börja att montera ihop baksidan av skåpet. Detta gör vi genom att allra först placera de 2 delarna som tillhör baksidan på golvet likt bilden nedan till höger visar. Dessa 2 ska nu skruvas ihop. 

Börja med att spänna fast dessa 2 delarna ihop med varandra med hjälp av dina tvingar likt bilderna nedan visar. Detta kommer att hjälpa till att hålla ihop delarna så de inte flyttar på sig under ihopmonteringen. 

Skruva fast de 2 delarna med varandra med hjälp utav 3st skruvar. Placera skruvarna likt de gröna markeringarna på bilden nedan till vänster visar. Det är inte jättenoga med måtten och avståndet mellan skruvarna utan skruva de någorlunda i mitten likt de gröna markeringarna visar. Använd de länge skruvar du köpt. Skruvarna ska alltså monteras fast i de båda ramarna från ena ramens insida ut och fast i den andra ramen. 

När dessa delar är monterade har det blivit dags att plocka fram 1 av de 4st 120cm långa listerna. Denna ska nu spännas fast likt bilden nedan till vänster visar. På VÄNSTERSIDAN om baksidan. Det är väldigt viktigt att den snedskurna delen hamnar rätt. Denna ska hamna på samma sätt som den gröna figuren visar. För att se till så listen hamnar tillräckligt högt upp och inte heller för högt upp så kan du plocka fram 1 av de 2 94cm listerna. (1 av de 2 delar som är snedskurna längs med båda sina ytterkanter) och placera den vågrätt med baksidans ovandel för att se till så de två listerna kommer att mötas snyggt ihop i vänstra hörnet. Se även detta på bilden nedan till höger. 

När listen på vänstersidan hamnat rätt så spänner du fast denna likt bilden nedan till vänster visar.

Det har nu blivit dags att skruva fast listen med hjälp av 3 skruvar som placera likt bilden nedan till vänster visar. Det är inte supernoga exakt vart på centimetern skruvarna placeras utan placera de bara någorlunda i mitten av ramens varje ruta likt vilden nedan till vänster visar. Skruvarna monteras alltså fast på insidan av ramen och ut, fast i listen på ytterkanten som i sin tur..

leder till en seamless look på utsidan av stommen. Dolda skruvar helt enkelt.

 

När vänsterstommen är fastskruvad har det blivit dags att skruva fast listen i ovankant. Placera därför 1 av de 2 94cm, snedskuren listerna i ovankant igen. Likadant här. Se till att den hamnar kant i kant i båda ytterkanterna likt bilderna nedan visar. Placera gärna en 120cm list längs högersidan för att se så listerna kommer att mötas snyggt i kanten likt bilden nedan till höger visar. 

När listen hamnat rakt spänner du fast denna. Denna kommer nu att monteras fast med hjälp av 2st skruvar likt de gröna markeringarna på bilden nedan till vänster. Skruva återigen inifrån ramen och ut, fast i 94cm listen.

När ovanlisten är på plats och fastskruvad har det blivit dags att montera fast högersidan av stommen. Placera därför din 120cm list längs med ytterkanten av baksidans högersida. Se till att listen hamnar snyggt ihop med listen ovan likt bilden nedan till vänster visar. Spänn där efter fast listen och skruva fast denna inifrån ramen och ut, med hjälp av 3st skruvar placerade likt de gröna markeringarna på bilden nedan till höger. 

 

Det har nu bivit dags att skruva fast den sista delen av baksidan, bottenlisten. Ta nu fram 1 av de 2 90cm långa listerna och placera denna i bottnen, och spänn fast likt bilden nedan visar. Plocka fram 2st skruvar och skruva fast bottenlisten med skruvarna placerade på ungefär samma ställe som bilden nedan visar. Skruva åter igen fast skruvarna inifrån ramen och ut, fast i bottenlisten.

Vi är nu klara med baksidan av skåpet, och ska nu därför gå vidare till att montera ihop och montera fast de två sidoväggarna. 

 

Vi börjar med att lägga en av de två sidoväggarna på golvet. Plocka därefter fram din 3:e av dina 4:a 120cm långa lister. Placera nu denna likt bilderna nedan visar – med den snedskurna delen uppåt likt bilden i mitten visar. Den snedskruna delen ska även sticka upp i linje med sidoväggens ovankant, längs med den gröna linjen på bilden i mitten nedan. För att se efter så att listen ligger helt rätt kan du även plocka fram 1st av dina 4st 34cm lister och placera den i ovankant för att mäta så att denna, tillsammans med den snedskurna delen kommer att mötas snyggt likt bilden nedan till höger visar. 
När den långa 120cm listen hamnat rätt så spänner du fast denna i ramen. (Det finns tyvärr ingen bild på listen fastspänd, men spänn fast den i ramen). Skruva därefter i 3 skruvar placerade ungefär likt de gröna markeringarna på bilden nedan till vänster visar. Skruva inifrån ramen och ut.  

När långsidan sitter fast har de blivit dags att montera fast 1st av de 4st 34cm långa listerna i ovankanten av den första sidoväggen. Spänn därför fast denna likt bilderna nedan visar, kant i kant med den snedskurna listen samt kant i kant med yttersidan av sidoväggen. Skriva därefter i 2st skruvar ungefär likt de gröna markeringarna visar på bilden nedan till höger. Skruva åter igen i skruvarna inifrån ramen och ut. 

 

När ovanlisten sitter fast har det slutligen blivit dags att montera fast ytterligare en 34cm list i nederkant av sidoväggen. Placera alltså denna 34cm listen i nedre delen av sidoväggen – kant i kant både med den långa listen men även med yttersidan av sidoväggen likt bilderna nedan visar. Skruva därefter fast listen med hjälp av 2 skruvar placerade på ungefär samma sätt som de gröna markeringarna på bilden nedan till höger visar. Skruva fast skruvarna inifrån ramen och ut.

Höger sidovägg är nu klar. Innan vi monterar fast denna i baksidan så ska vi göra samma sak med vänster sidovägg.

Placera därför ramen till vänster sidovägg på golvet. Plocka fram din sista 120cm snedskurna list. Placera denna likt bilderna nedan visar med sin snedskurna kant i linje med bilden i mitten. Ta fram din 3:e 34cm långa list för att säkerställa att den nedskurna listen placerats rätt och att dessa kommer att mötas snyggt. När den långa listen placerats rätt spänner du fast denna. Skruva sedan fast denna med hjälp av 3 skruvar placerade på ungefär samma sätt som de gröna markeringarna på bilden nedan till vänster visar. Skruva fast skruvarna inifrån ramen och ut. 

När den långa listen är fastskruvad har det blivit dags att montera fast de två sista 34cm listerna. Vi börjar med att placera en utav dem i ovankant, bredvid den snedskurna listen likt bilderna nedan visar. När listen hamnat rätt så spänner vi fast listen. Skruva sedan fast listen med hjälp av 2st skruvar placerade ungefär likt bilden nedan till höger visar. Skruva återigen inifrån ramen och ut. 

När den övre listen hamnat på plats har det blivit dags att montera fast den sista 34cm listen i nederkant av sidoväggen. Se till så denna hamnar kant i kant med den långa sidolisten, spänn fast och skruva fast skruvarna ungefär likt de gröna markeringarna likt bilden nedan till höger visar. Inifrån ramen och ut.

Nu är båda sidovägarna klara och redo att monteras fast i baksidan. Detta gör du enklast genom att först lägga baksidan nedåt, med baksidans ”fina sida” sida upp. Därefter placerar du ut en sidovägg i taget ovanpå baksidans ena ytterkant. Jag började att montera fast vänster sida, se bild nedan till vänster. Se till att denna hamnar på rätt håll med den snedskurna ovansidan uppåt likt bilden nedan till höger visar. Här går det inte att spänna fast sidoväggen på något enkelt sätt utan här är det därför en stor fördel att vara 2 personer – en håller sidoväggen på plats medan den andre skruvar fast väggen. 

Se till så sidoväggen hamnar kant i kant längs med hela baksidan åt alla håll innan den skruvas fast. Därefter har det blivit dags att skruva fast väggen. Detta gör du med hjälp av 3st skruvar, placerade ungefär likt bilden nedan till höger visar. Väggen skruvas alltså fast, åter igen från insidan av sidoväggens ram och ut, fast i baksidans yttre stomme. 

När första sidoväggen monterats fast har det blivit dags att montera fast den andra. Den placeras på samma sätt – med den snedskurna delen upp mot taket, samt placeras längs med baksidans ytterkant/stommen. 

När sidoväggen hamnat på plats skruvar du dit även denna med hjälp av 3st skruvar placerade likt bilden nedan till höger visar. Skruvarna skruvas alltså återigen fast inifrån sidväggens ram ut i baksidan yttre stomme.

När båda sidoväggarna är fastmonterade har det blivit dags att montera fast toppen av skåpet. Börja därför med att resa stommen upp försiktigt igen. 

Därefter plockar du fram den del som är till för just toppen av skåpet samt din kvarblivna 94cm list med snedskurna kanter. Placerar toppenramen på golvet samt listen likt bilden nedan till vänster visar. Viktigt att listens snedskurna del hamnar uppåt likt bilden nedan i mitten visar. Se till så listen hamnar rakt längs med båda ytterkanterna. Ta hjälp av ytterligare en list för att se så den snedskruna listen hamnar rätt i båda ändarna. När listen placerats rakt längs med ramen så spänner du fast denne för att slutligen skruva fast listen med hjälp av 3st skruvar placerade ungefär likt de gröna markeringarna på bilden nedan till vänster visar. Skruvarna skruvas återigen fast från ramens insida ut fast i listen.

När listen är fastskruvad så vänder du på hela ramen och placerar den i toppen av stommen likt bilden nedan visar. Se till så de snedskurna kanterna hamnar i kant med de andra snedskurna delarna likt de inringade partierna visar. 

Det har därefter blivit dags att skruva fast toppen. Detta gör vi genom att skruva i skruvar fast toppskivan underifrån, likt bilden nedan till vänster visar. Detta med hjälp utav 5st skruvar. 2 vardera kortsida av toppskivan samt 1 skruv i mitten längs långsidan som är placerad mot skåpets baksida likt bilden nedan visar. OBS: Vill man kunna placera tunga saker ovanpå skåpet så kan det vara bra att skruva fast toppskivan med 3st skruvar längs med långsidan istället för 1st. Detta för att göra toppskivan med tålig för mer tyngd. Även här skruvar vi fast toppskivan inifrån och ut fast i skåpets stomme. Även här underlättar arbetet om man är 2 personer för att hålla alla delar på plats vid skruvningen. 

 

När toppskivan hamnat på plats har det blivit dags att skruva fast hyllplanen. Dessa kommer vi att montera på samma sätt, i de sidoreglar som finns på insidan av skåpet. Se bild nedan till höger. 

Börja med det översta hyllplanet. OBS: Hyllplanen och bottnen har som tidigare nämnt exakt samma mått så det spelar ingen roll vilken av dessa 3 du väljer att skruva vart. För att montera varje hyllplan krävs 4st skruvar, 2st som skruvas fast i vardera kortsida, in under hyllplanet likt bilden nedan till vänster visar. Skruvarna skruvas alltså fast från insidan av ramen ut och fast i skåpets sidostomme. Detta ger återigen en seamless look ovanifrån – likt bilden nedan till höger visar. 

När första hyllplanet är på plats har det blivit dags att montera nästa hyllplan under. Detta hyllplanet monteras på exakt samma sätt, med hjälp av 4st skruvar – 2st vardera kortsida – underifrån hyllplanet, inifrån ramen och ut fast i stommen. 

När båda hyllplanen har kommit på plats hade det blivit dags att montera fast bottnen av skåpet. 

Detta gör vi genom att först plocka fram det sista hyllplanet/bottnen. Placera detta på golvet tillsammans med den sista 90cm listen likt bilden nedan till vänster visar. Kant i kant längs med båda sidorna. Spänn fast listen i ramen när den hamnat rätt. Därefter plockar du fram 3st till skruvar som ska skruva fast listen. Dessa ska placeras i stil med de gröna markeringarna som bilden nedan till vänster visar. Skruva återigen fast listen inifrån ramen och ut. 

När listen skruvats fast har det blivit dags att montera fast bottenplattan i skåpet. Detta gör du enklast genom att återigen lägga skåpet försiktigt ner. 

Placera bottenplattan i bottnen mellan skåpets väggar, allra längs ned. Bottensplattan ska nu skruvas fast i skåpets sidoväggar och baksida. Det är väldigt viktigt här att bottenplattan skruvas fast i de lister som sitter längs ned. Bottenplattan ska skruvas fast med hjälp av 7st skruvar. 2st vardera kortsida, precis som med hyllplanen men även med 3st skruvar längs med skåpets långsida mot skåpets baksida. Detta för att skåpets bottenplatta kommer att agera hyllplan inne i skåpet och därför behöver klara en del vikt. Skruva fast bottenplattan med skruvarna placerade i stil med bilderna nedan. Skruva återigen fast skruvarna inifrån ramen och ut i skåpets stomme.

När bottenplattan hamnat på plats kan du resa skåpet upp igen. Nu är vi klara med hela monteringen av stommen. Nu är det enbart dörrarna kvar att montera fast.

Steg 5

Det har nu blivit dags att montera fast skåpets dörrar. 

Här väljer man själv om man vill montera gångjärnen på insidan av skåpet först eller på dörrarna först. Jag valde att skruva fast gångjärnen på dörrarna först. 

Detta gjorde jag med 16cm mellanrum får vardera ytterkant av dörrarna likt bilderna nedan visar. Detta är självklart en smaksak. Vill man sätta gångjärnen högre upp eller längre ned så går det också bra. Jag körde på 16cm. Jag skruvade enbart fast 2skruvar per gångjärn. Då jag tyckte att detta räckte gott och väl samt för att minimera risken att trälisten spricker pga så många skruvar så tätt inpå varandra. Jag skruvade fast skruvar i de 2 yttre hålen. 

För att sedan skruva fast dörrarna i skåpet så tyckte jag personligen att detta var lättast gjort med skåpet liggandes. Det avgör ni själva vad ni anser är lättast. Även här kan det vara bra att vara 2 personer vid montering – en håller dörrarna på plats och en som skruvar fast dörrarna. Jag valde även att enbart skruva fast varje dörr med 2st skruvar likt bilden nedan till höger visar för att likaså här minimera risken för trälisten att spricka men även för att jag anser att det räcker gott och väl med enbart 2st skruvar per gångjärn då dörrarna inte är särskilt tunga.

Se till så gångjärnet sticker ut något från skåpet så dörrarna enkelt går att öppna och stänga fint. 

Steg 6

När dörrarna monterats har det blivit dags att montera fast dörrhandtagen. Även här är det självklart en smaksak vart i höjd med dörrarna du väljer att placera dina handtag. Jag valde att placera mina dörrhandtag i mitten av dörrarnas långsida. Eftersom jag enbart valde att skruva dit gångjärnen med 4st skruvar per gångjärn istället för 6st så blev det några guldiga skruvar över. Dessa valde jag att använda till dörrarna då dessa, enligt mig var snyggare ihop till handtagen än de skruvar som följde med till handtagen. Så om ni fått skruvar över ifrån gångjärnen så väljer ni själva om ni vill använda dessa till handtagen eller de skruvar som medföljde till handtagen.  

Steg 7

För att ge en extra lyxig och robust känsla vid stängning och öppning av dörrarna på skåpet så valde jag att montera dit magneter på insidan av skåpet samt på insidan av dörrarna. Jag valde att fästa magneterna inne i skåpet på vardera hyllplan. Detta gjorde jag genom att skruva dit magneterna på hyllplanen. Däremot på dörrarna, så fanns en hålplatta i vägen för att kunna skruva fast magneterna så där valde jag att använda mig utav min limpistol och limma dit magneterna. 

Slutsteg

Jag väljer att blöta ner juteväven på vissa ställen även efter monteringen av skåpet för att väven ska släta åt sig något lite till. Är man nöjd och tycker att väven är slät och fin som den är behöver man självklart inte blöta ner den ännu en gång.

Därefter har det blivit dags att placera ut skåpet där du önskar att ha det. Fyll det med de saker du vill. Jag har fyllt mitt med dukar, gardiner, plädar och några prydnadskuddar. KLART!

Tack, jag hoppas du tyckte om guiden!

Berätta gärna vad du tycker eller om du har några funderingar i en kommentar nedan. Om du skapar detta DIY och lägger upp på sociala medier, tagga mig så jag inte missar det – jag vill så gärna se era projekt!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Genom att kommentera accepterar du villkoren.

Fler DIY's