Elementskydd

Bygg ett snyggt, ribbat elementskydd med hjälp utav ett hyllplan och lister. Elementskyddet är flyttbart och behövs inte monteras fast i varken väggar eller golv utan fungerar som en stor flyttbar, lös ”box” som omsluter ditt element.

Material

 • Planhyvlade, obehandlade lister. – Jag använde lister med måtten 21x33mm. Antal lister beror på storleken av ditt element. Se räkneformel under steg 1.
 • En smalare list – på 8mm eller liknande föremål som kan användas till mätning av mellanrum mellan ribbor. (se steg 14)
 • Hyllplan i furu/gran (obehandlat)  mått anpassat efter ditt element. Se räkneformel under steg 1. Finns i de flesta byggvaruhus.
 • Bets, valfri nyans – Jag rekommenderar Lackbets Aqua eller Oljebets från Herdins. Välj valfri nyans.
 • Pensel & Snappy eller Cellulosa Svamp – Lackbets Aqua appliceras med pensel och en Snappy. Oljebets appliceras med en cellulosa svamp.
 • Betslack – vid Lackbets Aqua välj denna. Vid Oljebets välj denna
 • Finkornigt sandpapper i minst P120.
 • Starkt trälim – Jag rekommenderar detta. Finns i nästan alla byggvaruhus.
 • Fogspruta – för att trycka ut limmet.

Verktyg

 • Handsåg / Kapsåg / Sticksåg – För att kapa och figursåga hyllplanet samt kapa alla lister. Vid handsågning av listerna, använd gärna en geringslåda som hjälpmedel för raka snitt.
 • Måttband
 • Penna

Intro

Det är viktigt att ha i åtanke att allas element är konstruerade på olika sätt, dem är placerade på olika sätt. Det första man därför behöver göra är att kika över just sitt elementets storlek, rör, reglage, övrig funktion mm. Som bilden nedan till vänster visar så har jag vattenburet element vilket betyder att jag har 2 rör nedtill ena sidan av mitt element som jag behöver ha med i beräkningarna. Jag har även ett värmereglage som jag villl kunna ha möjligheten att ha åtkomst till utan att behöva flytta på det framtida elementskyddet varje gång jag vill reglera värmen. På höger sida om mitt element har jag ett eluttag som jag inte vill ska bli täckt utav vårt elementskydd. Därför behöver jag se över hur långt jag gör mitt elementskydd. 

Det är inte heller bara elementet som skiljer sig från hem till hem, utan även hemmens fönster. (till dig som gör ett elementskydd med fönster ovanför elementet) Både vad det gäller hur man öppnar sina fönster. Mitt öppnas t.ex. inåt vilket gör jag behöver anpassa mig efter den lilla plats som finns mellan mitt fönster och min fönsterbräda och får därför välja ett smalt hyllplan på max 18mm i tjocklek för att det inte skall bygga upp för högt så mina fönster fortfarande går att öppna inåt. Medan många andra fönster öppnas utåt. Man behöver även ha i åtanke hur täta fönster man har, det vill säga om dem är bra tätade eller om dem släpper in mycket kyla. Ofta har äldre fönster med äldre tätning en tendens att släppa in mer kyla osv.

Vi alla har även olika fönsterbrädor att utgå ifrån. Min fönsterbräda sticker knappt ut något från fönsterkarmen medan det finns många vars fönsterbrädor som gör.

Elementskyddet som görs i denna guide är alltså anpassat efter mina ”möjligheter” med mina fönsters mått. Jag har fönster som öppnas inåt. Jag har nya, väldigt täta fönster som inte släpper in någon kyla, jag har rör och reglage att tänka på så jag inte bygger in dessa. Ett närliggande eluttag jag inte vill täcka. En fönsterbräda som inte sticker ut från fönsterkarmen mm. Denna guiden är alltså till för att ge lite vägledning och tips på ett alternativ på elementskydd. Det finns många olika varianter på elementskydd du kan bygga som passar just för ditt hem och dina ”möjligheter”. 

Elementskyddet som byggs i denna guide är inget som platsbyggs. Det vill säga att vi kommer inte montera fast elementskyddet varken i väggar eller golv. Elementskyddet kommer alltså enbart fungera som en stor, lös box som du smidigt bara skjuter undan vid behov. Den kommer alltså inte skapa några märken efter sig vilket gör att denna konstruktion på elementskydd fungerar väldigt bra även för dig som bor i en hyresrätt. 

utgångsläge element

Man behöver som tidigare nämnt se över hur mycket utrymme åt alla håll vi skapar för elementet att kunna släppa ut värme genom vårt elementskydd. Om dina fönster släpper in en del kyla hade jag rekommenderat att även göra ett smalt, avlångt hål längs med längden i den nya fönsterbrädan så värmen enkelt kan ta sig uppåt mot fönstren. Se bilden nedan för bättre förståelse. Bild tagen från Pinterest

hål elementskydd

Steg 1

Börja med att mäta ut hur stort ditt elementskydd skall vara. Börja med att mäta hur högt du har från golv, till fönsterkarm. Hur lång fönsterkarm du har, samt hur långt ut du vill att ditt elementskydd skall gå. Jag räknar med 5-10cm extra utrymme mellan elementet och elementskyddet utåt, det vill säga min fönsterkarm är 17,5cm djup men med vårt element har vi ett djup på 22cm. Jag kommer därför göra vårt elementskydd 30cm djupt så det är ca 8cm mellan elementskyddet och elementet. 
JAG vill att elementskyddet skall släppa ut extra mycket luft i nederkant mot golvet, för att undvika att få kallare golv, så kommer jag lägga på 2 extra ben i ytterkanterna på vårt elementskydd. Vilket kommer ge en ännu bättre möjlighet för värmen att hitta ut även ner mot golvet. Benen jag kommer sätta in under kommer göras utav en 33mm tjock list (likt ribborna). Benen kommer alltså att vara lika höga som mina listers bredd, (33mm). När jag mäter höjden från golv till ovankanten av vår fönsterbräda (för att räkna ut hur höga mina ribbor skall vara, så räknar jag alltså bort ca 3cm. (från vårt golv till fönsterkarm= 90cm. 90cm – ca 3cm ben = 87cm lister. Jag kommer kapa mina lister till 87cm långa. De 3mm som ”diffar” kommer hamna i nederkant av elementskyddet och kommer därför inte synas eller vara avgörande, där av räknar jag på ca 3cm istället för 3,3cm.)
Detta är som sagt inget måste, utan man kan självklart välja att sitt elementskydd istället skall gå direkt från fönsterbrädan hela vägen ner till golvet. Då gör man sina lister lika långa som måttet du har från golv upp till ovankanten av din fönsterkarm.

Formel för att räkna ut hur många lister du behöver: Börja med att räkna ut hur långt och djupt ditt elementskydd skall bli. Detta gör du genom att beräkna: Kortsida + långsida + kortsida.

Mitt elementskydd gjorde jag 150cm långt och mina kortsidor var 13cm breda från vägg och ut. Så 13+150+13=176. Jag skall alltså ha ribbor som täcker en längd på 176cm. 

Ribborna som jag väljer att använda är 33mm breda. Mitt mellanrum mellan varje ribba kommer att vara 8mm långt. Räkna ut vad en ribba, plus ett mellanrum tillsammans blir. I mitt fall blir detta 33mm (1 ribbas bredd) + 8mm (ett mellanrums bredd) = 41mm = 4,1cm). 

Ta sedan längden (176cm i mitt fall) DELAT med 1 ribba + ett mellanrum (4,1cm i mitt fall). 176cm/4,1cm = 42,9. 42,9 symboliserar så många ribbor jag behöver för att täcka längden (176cm) utav mitt elementskydd. Alltså kommer jag behöva 43st ribbor SOM MINST. Det kan alltid vara bra att köpa till någon extra. Jag väljer därför att räkna på att jag behöver 45st lister för att ha 2st som extra marginal.

Ribborna som jag valde att använda är 360cm långa i butik. På 1 sådan list, får jag ut 4st 87cm långa ribbor. Formel: Ribbans längd i butik 360cm delat med längden på så långa mina ribbor skall vara (87cm). Så, 360cm/87cm = 4,1 vilket är 4 lister.

För att ta reda på hur många 360cm långa lister jag skall köpa i butiken behöver jag slutligen ta Formel: Antal ribbor delat med antal lister. Jag behöver minst 43st 87cm långa ribbor (men väljer att köpa 45st för att vara på säkra sidan) till mitt elementskydd, så jag tar 45st ribbor delat med 4st per list. Alltså, 45/4 = 11,25 – vilket vi avrundar uppåt. Jag behöver alltså 12st 360cm lister.

Vi kommer även att bygga 2 stommar utav samma typ av list (se steg 9). Dessa stommar kommer vara nästan lika långa som kortsidan+ långsidan + kortsidan (i mitt fall 176cm). & vi skall bygga 2 utav dessa, alltså 2st lister som är 176cm långa. 176cm+176cm= 352cm. Då räcker det att jag köper till 1 extra list för dessa 2 stommarna eftersom 1 list i butiken är 360cm lång. 

Jag skall totalt köpa 12 lister till ribborna, samt 1 för att skapa mina stommar. Jag kommer behöva köpa hem 13st 360cm långa lister.

Mät alla vinklar

Steg 2

Min fönsterkarm är 140cm lång. Jag vill att mitt elementskydd tillsammans med min nya fönsterbräda skall gå 5cm längre ut åt vardera håll av fönstret än vad min fönsterkarm gör. Därför gör jag mitt hyllplan/ min nya fönsterbräda 150cm lång. TIPS: ofta så finns det många olika typer av längder på hyllplan i butiken, därför kanske du har möjligheten att välja ett hyllplan med lagom längd direkt anpassat efter ditt fönster, så slipper du kapa det. Jag kapar mitt hyllplan med en geringsåg men det går precis lika bra att kapa det med en handsåg eller en sticksåg. Såga så rakt du kan för ett så snyggt resultat som möjligt.

Kapa hyllplan

Steg 3

När jag kapat hyllplanet och fått rätt längd på min nya fönsterbräda så placerar jag denna i mitten utav min fönsterkarm, så den sticker ut lika långt åt båda håll. Därefter går jag över till att göra en liten markering längs varje sida på hyllplanet för att markera vart min fönsterkarm går och vart jag skall göra min nästa utsågning. 

Markera med penna

Steg 4

Jag går därefter över till att mäta min fönsterkarms bredd vilket i mitt fall var 17,5 cm. Jag går därefter över till att dra ett 17,5cm långt sträck vid mina markeringar..

Mätning insida fönsterkarm

För att sedan dra ett rakt sträck ut mot hyllplanets kortsida, för att få fram den del som skall kapas bort för att hyllplanet skall passa in i min fönsterbräda. Jag gör likadant på båda sidor av hyllplanet.

Mät och markera

Steg 5

Därefter har det blivit dags att kapa bort dem utmarkerade delarna. Detta gör ni antingen med en sticksåg, handsåg eller geringssåg. Jag gjorde det med en sticksåg men ångrar lite i efterhand att jag inte använde en vanlig handsåg då en sticksåg kan tendera att skapa större flisor vid sågning. Tips: för att undvika flisor i kanterna, lägg lite markeringstejp ovanför linjerna och såga på tejpen för att minska risken för flisor. 

Utskärning

Steg 6

När de utmarkerade delarna sågats bort så går vi över för att testa så hyllplanet passar i vår fönsterkarm. Don’t be to hard on yourself här.. väldigt få fönsterkarmar är helt raka och chansen att såga spikrakt i minsta millimeter är svårt. Det är därför stor ”risk” att det blir en liten synlig glipa mellan hyllplanet och fönsterkarmen. Se bild nedan till höger där jag fick en glipa på ca 5mm mellan mitt hyllplan och min fönsterkarm då jag sågat någon mm för långt inåt på hyllplanet, trots att jag tyckt att jag varit noggran med min mätning.

Skulle det vara på andra hållet att ni sågat bort en för liten del och hyllplanet inte går in i fönsterkarmen så såga bort en liten bit i taget tills det passar, alternativt om det bara diffar på någon millimeter eller 2 så kan ni slipa med sandpapper tills hyllplanet går in i fönsterkarmen. 

Testa så hyllplan passar

Steg 7

Som jag nämnde tidigare finns det risk för att det blir lite flisigt i kanterna på hyllplanet där man sågat. Detta löser vi med hjälp utav ett finare sandpapper i minst p120, jag använde p150. Slipa försiktigt bort eventuella flisor.

Sandpappra kanter

Nu är du klar med första delen utav elementskyddet och det har sedan blivit dags att mäta och såga ut alla ribbor.

Steg 8

Jag kapar alla mina lister enligt formeln jag nämnde tidigare (90cm från golv till fönsterkarm – 3cm för ett hål i nederkant = 87cm) Inget måste utan detta gör jag för att jag vill få ut mer värme på golven nedifrån, man kan självklart ha listerna hela vägen ner i golvet. Jag rekommenderar att man sågar alla lister antingen med en handsåg och tar hjälp utav en geringslåda för att få raka snitt, alternativt en geringssåg. Det är nämligen väldigt svårt att få listerna helt raka om man kapar dem med en sticksåg. 

TÄNK PÅ att lägga undan/spara så många lister du behöver till våra kommande stommar. Jag kapade alltså 44 utav 45 lister i 87cm längder. Då jag behöver ha kvar 1 list till mina kommande stommar. Se nästa steg.

Kapa lister

Steg 9

När listerna är kapade är det dags för att skapa de 2 stommarna. Dessa två är dem delar vi kommer att fästa alla ribborna i. Vi kommer placera en längs golvet samt en precis in under hyllplanet.

Bild på stommar

För att få till ett snyggt resultat där ribborna går ”in line” med hyllplanet och hyllplanets ytterkant likt bilderna nedan visar så kommer våra lister hamna precis bakom ribborna. 

in ine

Bilder för lite bättre förklaring.

se så lister får plats

Dessaa mäter vi ut på följande sätt. Du kommer att mäta ut 2 korta delar för kortsidorna, och en lång del till långsidan. Den långa delen mäter du ut genom att lägga den OVANPÅ hyllplanet. Ta därefter en list och lägg den likt bilden nedan till höger visar. Den stående listen symboliserar en framtida stående ribba. Det skall alltså exakt få plats en stående ribba innanför hyllplanet likt bilden visar. 

mät ut stommar

Gå där efter över till den andra kortsidan och placera en list på samma sätt likt bilden nedan till vänster visar. Gör sedan en markering på den långa listen som skall kapas. Markeringen skall göras efter den stående listen, ”på insidan” likt bilden nedan till vänster visar. När du märkt ut vart du skall kapa din list så tar du fram en list till för att kapa även denna lika lång som den utmärkerade. (För att få 2 likadana delar, en till golv och en till undersidan av fönsterbärand). Kapa listerna.

mät och såga ut

När dem långa listerna till stommarna är klara är det dags att mäta ut dem korta delarna. Detta gör du likt bilden nedan till vänster visar. Placera listen in mot väggen och gör en markering så lister kommer att få plats innanför den långa listen likt bilden nedan till höger visar. När du mätt ut hur lång kortsidan skall vara så kapar du denna. Därefter upprepar du samma steg 3 gånger till för att få 4 lika dana korta delar. 

mät och såga ut ram

Dubbelkolla gärna en extra gång när du sågat till dina delar till stommarna så ribborna kommer att få plats innanför hyllplanet, både på kortsidorna och på långsidan.

se så lister får plats

Steg 10

Därefter skall vi montera dem 3 delarna till varje stomme. Antingen så limmar man ihop dessa, (det gjorde jag på mitt första elementskydd). Denna andra gången valde jag att skruva ihop dem av den enkla anledningen att jag inte hade tålamod att vänta på att limmet skulle torka haha.. Det spelar alltså ingen större roll om ni väljer att limma ihop dessa delar eller om ni väljer att skruva ihop dem. 

skruva eller limma ihop delarna

Steg 11

OM du väljer att göra extra ben som jag för att få ut mer värme längs golven så gör jag mina extra ben genom att ta en extra regel (eller 2 små spillbitar som blivit över från kapning av ribborna). Jag lägger den längs utsidan av kortsidan på min stomme likt bilden nedan till vänster visar. Jag gör en markering hur långt mitt ben skall bli. Detta gör jag gånger 2, för att få 2 ben (ett till vardera sida).

gör extra ben

Därefter kapar jag ut efter mina markeringar. Liksaså här väljer man om man vill limma på eller skruva dit sina extra ben. Det går precis lika bra med båda alternativen. Jag skruvar även här för att slippa behöva vänta på att limmet skall torka. 

limma dit eller skruva dit extra ben

Såhär ser det nu ut med dem extra benen längs golvet.

hålet skapar plats för värme att komma ut

Steg 12

Nu är allt kapande, sågande och mätande klart. alla delarna är klara. Det har därför blivit dags för betsning. Du behöver inte slipa obehandlat material innan betsning, utan det går jättebra att betsa dirket ovanpå! Vi slipar alltså varken ribborna eller hyllplanet innan vi betsar. Jag väljer att använda mig utav Herdins Oljebets i nyansen 907 BRUN, då denna ger den typ utav slutresultat på nyans som jag vill åt (annars brukar jag personligen föredra den blå serien, Lackbets Aqua då den är luktfri, samtidigt som jag tycker den är lite lättare att arbeta med). Denna oljebets applicerar vi enklast och bäst med en cellulosasvamp. Jag köper dessa. Dessa klipper jag i mindre bitar för att svampen skall gå ner i betsburken enkelt. Jag doppar svampen och torkar av överflödet av bets längs burkens kant. 

klipp betssvamp

Därefter går jag över till att betsa alla delarna. Alla ribbor betsar jag längs 3 långsidor, Den breda 33mm delen, samt två smalare (21mm) långsidor. (baksidan samt de 2 små ytterkanterna kommer inte synas så dem behövs inte betsas) Därefter betsar jag dem 2 stommarna som vi byggt. Jag applicerar ett rikligt lager mer bets på alla delar.

betsa alla delar. Ribborna på 3 av 4 sidor

Därefter går jag över till att betsa hyllplanet. Detta betsar jag på ovansidan, samt långsidan som kommer vara utåt och kortsidorna. (Jag betsar inte den långsidan som kommer vara mot fönstret samt undersidan för dem kommer inte att synas). Låt betsen torka enligt anvisningarna.  

betsa alla delar

Steg 13

Därefter väljer jag att behandla ovansidan utav hyllplanet/fönsterbrädan med 1 lager Betslack. Detta för att ge den en mer slittålig och skyddande yta. Vilket ger ett extra skydd mot t.ex. städmedel när du torkar av fönsterbrädorna. Jag väljer att använda mig utav halvmatt betslack. Den finns även som blank för den som önskar ett blankare resultat. Jag väljer att pensla på denna. Låt sedan denna torka enligt anvisningarna. 

lägg betslack på nya fönsterbrädan

Steg 14

När alla delar fått torka (väldigt viktigt att betsen fått torka riktigt annars kommer inte limmet att fästa riktigt i detta steget) har det blivit dags att limma på ribborna längs stommarna. OBS: Du kan spika dit listerna om du vill det istället för att limma.. men då kommer spikarna synas samt det finns en liten liten risk att ribborna spricker, därför väljer jag att limma dit dem istället.
Placera ut stommarna likt bilden nedan till vänster visar med kortsidorna nedåt. Dubbelkolla så du lagt dessa med rätt avstånd åt båda håll genom att lägga en ribba i varje ände utav stommarna. Jag väljer att börja med att limma dit alla ribborna längs långsidan först, innan jag limmar dit ribborna längs kortsidorna.

sätt upp stommarna

Plocka sedan fram det föremål du valt att ha för att märka ut dina mellanrum mellan ribborna. Jag valde att köpa till en smalare list (8mm tjock).

Vänd en ribba upp och ned för att sedan lägga en klick lim i varje ände…

lim längs kanterna

Den första ribban väljer jag att placera med halv ribban utanför stommen. För att få till en snygg övergång mot ribborna som sedan kommer på kortsidorna.  Detta är en smaksak. Vill man hellre sätta ribborna kant i kant från början på långsidan så går det givetvis också bra, det kommer då se lite annorlunda ut i övergången/kanterna när man sätter dit listerna längs kortsidorna. Se bilderna nedan för bättre beskrivning på hur övergången kommer bli om du sätter första listen med halva delen utanför.

ytterdelen halvvägs utanför

En viktig sak man behöver tänka på när man limmar dit ribborna är att prioritera att få en jämn och fin ovansida (den långsida som skall ligga precis inunder hyllplanet. För oavsett hur noggran man varit vid mätning och sågning utav ribborna så kan dem skilja i längd någon mm hit eller dit. Därför ser vi till att hålla en jämn kant i ovankant för att få en lite, lite ojämn kant i nederkant. Detta för att nivåskillnaderna kommer synas betydligt mindre om dem hamnar i nederkant än om dem hamnar i ovankant precis inunder hyllplanet. Så limma listerna ”In line” ovantill… något ojämnt nedertill. 

spikrakt ovankant, ojämnt underkant

Limma sedan dit ribbor längs hela långsidan utav stommarna. En klick lim i varje ände utav undersidan av ribban. Lägg den smala ”hjälplisten” mellan den förra ribban du limmat dit och den nya du limmar dit likt bilden nedan till höger visar. 

lima dit alla delar

Jag väljer att med jämna mellanrum gå tillbaka några ribbor bak och kika så mellanrummet hela tiden håller sig detsamma mellan varje ribba, då det finns risk att man råkar stöta till ribborna. Därför kan det vara bra att kika efter innan limmet hunnit torka helt så mellanrummet håller sig detsamma mellan varje ribba.

se så alla mellanrum blir lika

Jag väljer att limma dit alla ribbor längs långsidan först. Därefter låter jag limmet torka minst 5h. Sedan limmar jag dit listerna på kortsidorna. Det kan vara lättare att göra detta med elementskyddet stående, än liggande. Därför är det väldigt viktigt att du låtit limmet torka i minst 5h innan du reser elementskyddet upp så inte alla ribbor ramlar av.. Låt även ribborna längs kortsidorna fästa i minst 5h innan du flyttar runt på skyddet.

långsidan först sedan kanterna

Jag väljer att enbart sätta 1 ribba längs ena kortsidan utav vårt elementskydd. Detta för att vi dels har vattenrör i vägen vilket gör att jag inte kan sätta på fler men även för att kunna få möjligheten att nå reglaget utan att behöva flytta undan elementskyddet i framtiden.

behöver komma åt

Steg 15

När alla ribborna är fastlimmade har det blivit dags för sista steget, att limma på hyllplanet. Placera ut ramen med ribbor där det skall stå runt elementet, in mot väggen. Lägg sedan rikligt med lim längs med ovansidan utav den övre stommen likt bilden nedan till höger visar. 

limma dit

Lägg sedan dit hyllplanet i fönsterkarmen så den hamnar ovanpå ramen med ribbor.. kant i kant åt alla håll. Ribborna skall som sagt gå ”in line” med hyllplanets långa ytterkant. För att få hyllplanet att fästa riktigt i stommen med ribbor så valde jag att lägga mycket tyngd ovanpå hyllplanet så det ligger pressat ned mot stommen. Detta gjorde jag med hjälp utav våra sängbord haha.. här tar ni vad ni har tillgängligt. Dessa låter jag ligga på elementskyddet i 5h innan jag lyfter bort dem.

lägg på fönsterbrädan

Innan limmet torkar helt så se till så listerna ligger snyggt, kant i kant med hyllplanet hela vägen runt, att det ser likadant ut på båda kortsidorna tillsammans med att alla listerna längs långsidan ligger kant i kant med hyllplanet. 

in ine

Slutsteg

När allt lim fått torka och hyllplanet sitter fast tillsammans med ribborna så är elementskyddet så gott som klart! Dekorera efter önskemål. Behöver du sedan komma åt något bak skyddet eller vid tex städning och dammsugning.. skjut bara bak skyddet. Du kan nu njuta utav ditt nya elementskydd, snyggt jobbat!

profilbild elementskydd

Tack, jag hoppas du tyckte om guiden!

Berätta gärna vad du tycker eller om du har några funderingar i en kommentar nedan. Om du skapar detta DIY och lägger upp på sociala medier, tagga mig så jag inte missar det – jag vill så gärna se era projekt!

6 svar

  1. Hej Pippi!
   Tack snälla! 🤎 Totalkostnaden för ett elementskydd skiljer sig väldigt mycket åt då dessa byggs olika höga, breda mm beroende på storleken av just ditt element. Vårt element var ganska högt och brett, där av blev kostnaden för vårt elementskydd lite högre. Detta elementskyddet gick på strax över 1500:-.🤎

 1. Tänkte testa denna guide för att göra en tv-möbel som behöver vara lika grund, kan bli riktigt snyggt! Hur stabilt upplever du att den står? Tror att den som tv-bänk behöver förankras i vägg – något tips på bra sätt att förankra i vägg men ändå skulle kunna lyftas bort så man kan fixa med sladdar till tv osv som är tänkt ligga innanför.

  1. Hej Linda! Elementskydden står väldigt stabilt längs med elementen. Om du ska bygga en liknande möbel som en TV-bänk håller jag helt med dig att någon typ av extra förankring vore bra. Jag hade testat att försöka hitta någon typ av stark magnet som du kan fästa både på vägg men också i möblen. Det hjälper då till att förankra möbeln och göra att den står extra still, men det ger dig också möjligheten att enkelt flytta undan möbeln för att komma åt sladdar och liknande. Hoppas du blir nöjd med Tv-bänken!🤎
   Bästa,
   Victoria

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Genom att kommentera accepterar du villkoren.

Fler DIY's