Allmänna villkor

Dessa allmänna villkor gäller för Victoria Svensson AB med org. nr. 559315-0088 avseende information och tjänster på webbplatsen www.victoriasvensson.com. Genom att använda webbplatsen godkänner du nedanstående allmänna villkor.

1. Om victoriasvensson.com

Victoriasvensson.com är en blogg/hemsida som drivs av Victoria Svensson AB. Hemsidan syftar främst till att inspirera läsare inom DIY’s och heminredning. Besökare på victoriasvensson.com kan även välja att prenumerera på ett nyhetsbrev. 

Dessa allmänna villkor gäller både för hemsidan och nyhetsbrevet. Victoria Svensson AB är ansvarig för behandlingen av personuppgifter som samlas in på webbplatsen.

2. Integritet

Victoria svensson AB kan komma att hantera dina personuppgifter. Exempel på de personuppgifter som behandlas är: Nyhetsbrev – datum för anmälan till nyhetsbrevet, epostadress och eventuellt för- och efternamn. Kommentarer – du kan kommentera anonymt, de uppgifter som sparas är tidsstämpel, namn, epostadress, kommentar och ip-adress.

Victoria Svensson AB hämtar information genom formulär på webbplatsen, det är frivilligt att uppge denna information. Exempel är formulär för kommentarer och nyhetsbrev. 

Ändamålet med insamlingen av personuppgifter är att kunna ge tillgång till våra produkter och tjänster, sända relevant information och kunna ta kontakt för att erbjuda produkter och tjänster. I nyhetsbrevet kan det förekomma reklam för andra företag, läs mer längre ned under ”Uppmärkning av annonslänkar och betalda samarbeten”.

Informationen som inhämtats genom formulär lagras i vårt CMS-system WordPress och hos eventuella underleverantörer såsom Brevo för nyhetsbrev.

Som användare av victoriasvensson.com, har du rätt till att kräva insyn i behandlingen av personuppgifter. Du kan också kräva korrigeringar, begränsningar eller borttagande av personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen och GDPR. När behandlingen av personuppgifter är baserad på samtycke, kan du närsomhelst ta samtycket tillbaka.

Om du tror att Victoria Svensson AB inte har uppfyllt dina rättigheter enligt personuppgiftslagen, har du rätt att överklaga till den aktuella tillsynsmyndigheten. Detta görs genom att skicka ett klagomål till Datainspektionen. Kontaktuppgifter finns på: http://www.datainspektionen.se

Personuppgifter och andra uppgifter som du registrerar på victoriasvensson.com överförs inte till tredje part. Däremot kan Victoria Svensson AB använda underleverantörer för att leverera hela eller delar av webbplatsen och dess relaterade tjänster och produkter. Sådana underleverantörer kan behandla personuppgifter å Victoria Svensson AB vägnar.

3. Cookies

Victoriasvensson.com använder cookies. En cookie är en textfil som vid uppkoppling mot en webbplats sparas på och vid senare besök, hämtas från, besökarens dator eller datorliknande enheter t.ex. mobiltelefoner. Cookien sparas i anslutning till de filer som används av datorns webbläsare eller motsvarande program. Informationen som sparas kan vara uppgifter om hur våra läsare har surfat på och använt vår webbplats i statistiskt syfte. Statistiken innehåller dock aldrig någon form av personlig information. Allt är anonymt.

Som användare kan du själv bestämma om du vill acceptera eller ta bort cookies. Du kan även välja att tillåta cookies för specifika webbsidor. Dessa val går att göra i inställningarna för din webbläsare. Att radera cookies gör inte att dina personliga inställningar försvinner.

Om du inte accepterar cookies
Om du väljer att inte acceptera cookies i din webbläsare kommer det endast gäller för den webbläsare du använder. Du kommer att behöva följa samma process på alla olika webbläsare du använder på samma och/eller olika datorer eller enheter. Observera att om det finns separata användarkonton på en dator i ett hushåll har du möjlighet att skräddarsy dina inställningar för varje konto.

Att inte acceptera cookies kan vidare föranleda att viss information på webbplatsen inte blir tillgänglig eller att information laddas långsammare.

Den mängd reklam som visas på webbplatser påverkas inte av om du accepterar cookies eller inte, utan det kommer att visas samma mängd reklam.

Post- och telestyrelsen, PTS, är den myndighet som ansvarar för tillsyn av elektronisk kommunikation i Sverige.

4. Publicering av kommentarer på victoriasvensson.com

Som besökare på victoriasvensson.com har du möjlighet att kommentera på inlägg/guider. Kommentarerna granskas inte av Victoria Svensson AB och du ansvarar därför själv för dessa och kan hållas ansvarig för dem. Av detta skäl kan inte din anonymitet, t.ex. vid misstanke om brott, garanteras.

Victoria Svensson AB’s tjänster och webbplats får endast användas för att publicera kommentarer som är förenliga med dessa allmänna villkor. Om Victoria Svensson AB uppmärksammar eller blir uppmärksammade på kommentarer som strider mot de allmänna villkoren eller i övrigt emot lag är Victoria Svensson AB berättigade att omedelbart ta bort dem från webbplatsen.

Du har möjlighet att uppmärksamma Victoria Svensson AB på kommentarer eller inlägg som du har anledning att anta strider mot dessa allmänna villkor eller tillämplig lagstiftning, genom att kontakta oss.

Genom att publicera material på victoriasvensson.com garanterar du att du är innehavare av immateriella rättigheter som kan hänföras till materialet eller att du erhållit erforderligt tillstånd från rättighetsinnehavaren att upplåta nyttjanderätt till Victoria Svensson AB enligt dessa allmänna villkor. Om publicerat material innehåller personuppgifter enligt personuppgiftslagen avseende tredje man garanterar du att erforderligt samtycke för publiceringen inhämtats.

Genom att acceptera dessa allmänna villkor medger du att Victoria Svensson AB utan ersättning till dig eller till tredje man och utan begränsning i tiden får kopiera, lagra, visa och publicera sådant material som du har publicerat.

5. Uppmärkning av annonslänkar och betalda samarbeten

Från tid till annan kan Victoria Svensson AB genomföra betalda samarbeten med andra företag vars tjänster och produkter bedöms som relevanta för victoriasvensson.com’s läsare. I de fall att Victoria Svensson AB har fått ersättning för ett inlägg så kommer det tydligt att märkas upp och anges som ”Reklam för [företagsnamnet]”. I de fall att Victoria Svensson AB får ersättning då du klickar på en länk, så kallade annonslänkar, kommer sidan vara tydligt märkt att den innehåller ”annonslänkar”. Detta gäller även nyhetsbrevet.

6. Tvist

Tvister uppkomna i samband med dessa allmänna villkor eller användningen av victoriasvensson.com ska avgöras genom förenklat skiljeförfarande med en skiljedomare i enlighet med Stockholms Handelskammares skiljedomsregler. Avtalet ska tolkas och tillämpas enligt svensk lag, utan dess tillämpning av regler om lagvalskonflikter.

7. Kontakt

Om du har några frågor kan du kontakta oss per e-post via denna länken.